k.ú.: 665428 - Klamoš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570168 - Klamoš NUTS5 CZ0521570168
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 3914648
zahrada 198 103151
ovoc. sad 36 68271
travní p. 23 43546
lesní poz 18 2146931
vodní pl. nádrž přírodní 1 1412
vodní pl. nádrž umělá 4 11097
vodní pl. rybník 1 6550
vodní pl. tok přirozený 16 28958
vodní pl. tok umělý 1 1657
vodní pl. zamokřená pl. 1 1332
zast. pl. společný dvůr 5 686
zast. pl. 194 106757
ostat.pl. dálnice 4 153094
ostat.pl. jiná plocha 56 60516
ostat.pl. manipulační pl. 13 44374
ostat.pl. neplodná půda 10 2304
ostat.pl. ostat.komunikace 88 179874
ostat.pl. pohřeb. 1 1648
ostat.pl. silnice 10 52616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 649
ostat.pl. zeleň 5 10704
Celkem KN 1121 6940775
Par. DKM 1121 6940775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 183
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 313
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2009
DKM-KPÚ 15.05.2007 1:1000 12.06.2007 *) extravilán KPÚ-72%
ZMVM 1:2000 01.11.1981 12.06.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 25.06.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.