k.ú.: 665533 - Klášterec u Vimperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550647 - Vimperk NUTS5 CZ0315550647
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 131340
zahrada 8 4989
travní p. 277 1717144
lesní poz les(ne hospodář) 1 1379
lesní poz 70 1147926
vodní pl. nádrž umělá 3 4879
vodní pl. tok přirozený 7 6946
vodní pl. tok umělý 5 1793
vodní pl. zamokřená pl. 3 24842
zast. pl. 40 11634
ostat.pl. dráha 9 36073
ostat.pl. jiná plocha 13 3150
ostat.pl. manipulační pl. 32 48781
ostat.pl. neplodná půda 131 276119
ostat.pl. ostat.komunikace 79 102974
Celkem KN 706 3519969
Par. KMD 706 3519969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 2
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 39
LV 39
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2016
S-SK GS 1:2880 1837 14.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 17.05.2022 10:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.