k.ú.: 665797 - Klatovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2437 11556584
zahrada skleník-pařeniš. 3 239
zahrada 3219 1514745
ovoc. sad 44 162892
travní p. 1144 3720062
lesní poz les(ne hospodář) 12 7283
lesní poz 52 1593050
vodní pl. nádrž přírodní 1 13121
vodní pl. nádrž umělá 22 72161
vodní pl. rybník 14 27409
vodní pl. tok přirozený 392 326231
vodní pl. tok umělý 19 11280
vodní pl. zamokřená pl. 34 15888
zast. pl. společný dvůr 13 1261
zast. pl. zbořeniště 3 1182
zast. pl. 6917 1590227
ostat.pl. dobývací prost. 8 105036
ostat.pl. dráha 53 357885
ostat.pl. jiná plocha 1964 2083801
ostat.pl. manipulační pl. 402 556387
ostat.pl. neplodná půda 282 163444
ostat.pl. ost.dopravní pl. 17 15329
ostat.pl. ostat.komunikace 2043 1386131
ostat.pl. pohřeb. 7 49817
ostat.pl. silnice 388 471944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 161 777293
ostat.pl. zeleň 459 417078
Celkem KN 20110 26997760
Par. DKM 20110 26997760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 39
č.p. bydlení 1538
č.p. byt.dům 375
č.p. doprava 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 32
č.p. obč.vyb 133
č.p. obč.vyb. 42
č.p. prům.obj 26
č.p. rod.dům 343
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 33
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 541
bez čp/če adminis. 7
bez čp/če bydlení 85
bez čp/če doprava 23
bez čp/če garáž 2373
bez čp/če jiná st. 285
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 154
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 179
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 145
bez čp/če ubyt.zař 22
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 58
bez čp/če zem.stav 99
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 20
vod.dílo jez 3
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 6675
byt.z. ateliér 7
byt.z. byt 5512
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 505
byt.z. j.nebyt 83
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 376
obč.z. garáž 68
obč.z. j.nebyt 26
obč.z. rozest. 60
Celkem JED 6654
LV 11278
spoluvlastník 20206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2014
DKM 1:1000 26.08.2014
DKM 1:1000 26.08.2014
ZMVM 1:2000 07.12.1987 26.08.2014
THM-V 1:1000 22.11.1974 26.08.2014
Ins. A 1:1000 01.01.1956 26.08.2014 1:2000, 1:1000
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.