k.ú.: 665975 - Luby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 1812838
zahrada 341 165710
travní p. 243 547662
lesní poz 44 2189380
vodní pl. nádrž umělá 5 2736
vodní pl. tok přirozený 64 40614
vodní pl. tok umělý 6 681
zast. pl. 538 150626
ostat.pl. dráha 7 54856
ostat.pl. jiná plocha 114 110484
ostat.pl. manipulační pl. 37 64308
ostat.pl. neplodná půda 70 34155
ostat.pl. ostat.komunikace 204 145343
ostat.pl. pohřeb. 1 2591
ostat.pl. silnice 183 97525
ostat.pl. skládka 3 543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 25701
ostat.pl. zeleň 23 2306
Celkem KN 2337 5448059
Par. DKM 2337 5448059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 220
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 98
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 517
byt.z. byt 61
byt.z. garáž 40
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
obč.z. sk.bneb 6
Celkem JED 111
LV 533
spoluvlastník 785

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.12.2011
DKM 1:1000 09.06.2009
ZMVM 1:2000 01.08.1987 28.12.2011
THM-V 1:1000 01.04.1972 09.06.2009
S-SK GS 1:2880 1837 01.08.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.