k.ú.: 666165 - Klešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 573787 - Klešice NUTS5 CZ0531573787
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 596 3687866
zahrada 144 97075
ovoc. sad 15 65172
travní p. 104 170716
lesní poz 22 239228
vodní pl. nádrž umělá 3 4588
vodní pl. rybník 1 7196
vodní pl. tok přirozený 55 33990
vodní pl. tok umělý 5 2300
zast. pl. společný dvůr 2 447
zast. pl. zbořeniště 3 2030
zast. pl. 220 85604
ostat.pl. dráha 15 38652
ostat.pl. jiná plocha 78 47441
ostat.pl. manipulační pl. 40 31412
ostat.pl. neplodná půda 8 5614
ostat.pl. ostat.komunikace 85 56657
ostat.pl. silnice 41 77049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2167
ostat.pl. zeleň 2 4762
Celkem KN 1442 4659966
Par. DKM 1442 4659966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 140
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 208
LV 324
spoluvlastník 642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.05.2000
ZMVM 1:2000 28.12.1990 07.05.2000
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 13:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.