k.ú.: 666378 - Rašov u Litvínova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567191 - Klíny NUTS5 CZ0425567191
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 35 26333
travní p. 69 188236
lesní poz les(ne hospodář) 13 524501
lesní poz 125 1235151
vodní pl. tok přirozený 2 4198
zast. pl. 151 29845
ostat.pl. jiná plocha 95 55330
ostat.pl. manipulační pl. 5 2614
ostat.pl. neplodná půda 6 2086
ostat.pl. ostat.komunikace 47 55198
ostat.pl. silnice 1 34087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 40180
Celkem KN 563 2197759
Par. KMD 563 2197759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 94
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 149
LV 161
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 07.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 18.05.2022 11:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.