k.ú.: 666483 - Klokočí u Turnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577227 - Klokočí NUTS5 CZ0514577227
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 139703
zahrada 194 239120
ovoc. sad 14 316307
travní p. 199 771326
lesní poz 134 698068
vodní pl. nádrž umělá 1 337
vodní pl. tok přirozený 2 8771
zast. pl. 168 37774
ostat.pl. jiná plocha 28 7833
ostat.pl. manipulační pl. 7 10851
ostat.pl. neplodná půda 43 48043
ostat.pl. ostat.komunikace 86 70429
ostat.pl. pohřeb. 1 854
ostat.pl. silnice 14 31486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 801
ostat.pl. zeleň 2 634
Celkem KN 924 2382337
Par. DKM 924 2382337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 157
LV 192
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.01.2004 Od -ověř TO. Dokončení rozprac ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 15.01.2004 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 23:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.