k.ú.: 666670 - Kluk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537683 - Poděbrady NUTS5 CZ0208537683
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21192 - Poděbrady

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 4810
orná půda 629 1636208
zahrada 278 139238
ovoc. sad 6 19813
travní p. 133 377619
lesní poz les(ne hospodář) 7 53293
lesní poz 228 4525430
vodní pl. nádrž umělá 23 78740
vodní pl. rybník 5 6532
vodní pl. tok přirozený 105 62960
vodní pl. tok umělý 204 47935
vodní pl. zamokřená pl. 119 87829
zast. pl. 350 133268
ostat.pl. dráha 3 25676
ostat.pl. dálnice 31 66466
ostat.pl. jiná plocha 360 631865
ostat.pl. manipulační pl. 20 26887
ostat.pl. neplodná půda 10 154006
ostat.pl. ostat.komunikace 329 223017
ostat.pl. pohřeb. 4 27557
ostat.pl. silnice 158 226448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8396
ostat.pl. zeleň 177 114249
Celkem KN 3187 8678242
Par. DKM 3187 8678242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 52
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 209
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obchod 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 345
LV 497
spoluvlastník 1037

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2017
THM-V 1:2000 01.01.1978 23.11.2017 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1977 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 19:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.