k.ú.: 666947 - Kněžice u Podbořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 7960420
chmelnice 21 572650
zahrada 62 31370
travní p. 84 346886
lesní poz 52 1745821
vodní pl. nádrž přírodní 4 2301
vodní pl. rybník 7 246431
vodní pl. tok přirozený 16 98454
vodní pl. tok umělý 2 1976
zast. pl. společný dvůr 24 22453
zast. pl. zbořeniště 28 12701
zast. pl. 168 112537
ostat.pl. dráha 3 61708
ostat.pl. jiná plocha 38 22719
ostat.pl. manipulační pl. 33 40227
ostat.pl. neplodná půda 126 298978
ostat.pl. ostat.komunikace 87 190862
ostat.pl. pohřeb. 3 6774
ostat.pl. silnice 15 85293
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17324
ostat.pl. zeleň 28 147006
Celkem KN 1054 12024891
Par. DKM 1054 12024891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 24
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 171
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.08.2017
DKM-KPÚ 24.01.2014 1:1000 06.02.2014 *)
DKM-KPÚ 30.08.2010 1:1000 07.10.2010 *)
FÚO 1:2000 01.01.1978 08.08.2017 V roce 1972 byly zrušeny 2 k.ú. : Mory a Oploty,které byly integrovány do k.ú. Kněžice
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 22.05.2022 21:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.