k.ú.: 666998 - Brodce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 590843 - Kněžice NUTS5 CZ0632590843
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 1146905
zahrada 52 30721
travní p. 138 224511
lesní poz 28 159895
vodní pl. rybník 6 94003
vodní pl. tok přirozený 1 7230
zast. pl. společný dvůr 1 171
zast. pl. 113 31541
ostat.pl. jiná plocha 45 23431
ostat.pl. manipulační pl. 15 8467
ostat.pl. neplodná půda 44 24044
ostat.pl. ostat.komunikace 45 45128
ostat.pl. silnice 45 19605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1921
ostat.pl. zeleň 4 4446
Celkem KN 736 1822019
Par. KMD 736 1822019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 108
LV 124
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 20:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.