k.ú.: 667005 - Kněžice u Třebíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 590843 - Kněžice NUTS5 CZ0632590843
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1358 6102794
zahrada 316 204252
ovoc. sad 2 4808
travní p. 874 1974251
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 217 7931132
vodní pl. nádrž umělá 3 265
vodní pl. rybník 4 160048
vodní pl. tok přirozený 24 41698
vodní pl. tok umělý 4 4055
zast. pl. zbořeniště 1 146
zast. pl. 618 176745
ostat.pl. jiná plocha 260 117803
ostat.pl. manipulační pl. 22 13761
ostat.pl. neplodná půda 158 174246
ostat.pl. ostat.komunikace 488 328679
ostat.pl. pohřeb. 8 4128
ostat.pl. silnice 195 109417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11279
ostat.pl. zeleň 11 10677
Celkem KN 4567 17370196
Par. KMD 4567 17370196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 283
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 22
č.e. garáž 36
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 37
Celkem BUD 561
byt.z. byt 82
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 2
Celkem JED 92
LV 762
spoluvlastník 1091

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 20:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.