k.ú.: 667137 - Knínice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587389 - Knínice NUTS5 CZ0632587389
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 5148918
zahrada 201 147064
ovoc. sad 2 9354
travní p. 99 503003
lesní poz 223 3775216
vodní pl. nádrž umělá 10 30321
vodní pl. rybník 7 146750
vodní pl. tok přirozený 22 38199
vodní pl. tok umělý 12 45831
vodní pl. zamokřená pl. 3 8482
zast. pl. zbořeniště 2 712
zast. pl. 174 96068
ostat.pl. jiná plocha 57 81494
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 25
ostat.pl. manipulační pl. 43 28400
ostat.pl. neplodná půda 20 50011
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 20
ostat.pl. ostat.komunikace 111 307931
ostat.pl. silnice 12 59792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 48 183491
Celkem KN 1323 10661745
Par. DKM 1323 10661745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 147
LV 229
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2016
DKM-KPÚ 08.06.2011 1:1000 08.06.2011 *)
DKM 1:1000 07.02.2005
Ost. 1:2500 01.01.1942 14.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.01.1942


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 19.05.2022 00:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.