k.ú.: 667838 - Kojčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598712 - Kojčice NUTS5 CZ0633598712
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 379 3304916
zahrada 122 58059
travní p. 133 746969
lesní poz les s budovou 3 108
lesní poz 267 894675
vodní pl. nádrž přírodní 2 2998
vodní pl. nádrž umělá 2 2028
vodní pl. rybník 10 87562
vodní pl. tok přirozený 7 72871
vodní pl. tok umělý 4 12113
vodní pl. zamokřená pl. 7 32838
zast. pl. společný dvůr 14 7118
zast. pl. zbořeniště 6 1003
zast. pl. 230 67253
ostat.pl. jiná plocha 103 87754
ostat.pl. manipulační pl. 12 5075
ostat.pl. neplodná půda 149 223777
ostat.pl. ostat.komunikace 150 200500
ostat.pl. silnice 16 94406
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1750
ostat.pl. zeleň 11 51997
Celkem KN 1628 5955770
Par. DKM 975 5627853
Par. KMD 652 311263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 62
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 224
LV 259
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2016
DKM-KPÚ 04.01.2012 1:1000 23.01.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1829 16.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.05.2022 00:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.