k.ú.: 668401 - Buršice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 327922
zahrada 32 22695
travní p. 235 876095
lesní poz 191 667147
vodní pl. nádrž přírodní 1 542
vodní pl. nádrž umělá 1 2375
vodní pl. tok umělý 16 5248
vodní pl. zamokřená pl. 2 352
zast. pl. společný dvůr 2 56
zast. pl. zbořeniště 1 553
zast. pl. 37 22415
ostat.pl. jiná plocha 26 80202
ostat.pl. manipulační pl. 8 10219
ostat.pl. neplodná půda 224 146902
ostat.pl. ostat.komunikace 56 37534
ostat.pl. silnice 1 13721
ostat.pl. zeleň 1 91
Celkem KN 956 2214069
Par. KMD 956 2214069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 35
LV 79
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2017
KM-D 1:2000 09.05.2001 07.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 09.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.