k.ú.: 668443 - Ujčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 672261
zahrada 44 40391
ovoc. sad 7 5542
travní p. 204 984199
lesní poz 60 1337038
vodní pl. rybník 2 47132
vodní pl. tok přirozený 14 21045
vodní pl. tok umělý 9 3500
vodní pl. zamokřená pl. 1 4442
zast. pl. zbořeniště 3 745
zast. pl. 62 34072
ostat.pl. dráha 4 27177
ostat.pl. jiná plocha 10 4798
ostat.pl. manipulační pl. 10 14408
ostat.pl. neplodná půda 75 59200
ostat.pl. ostat.komunikace 35 37972
ostat.pl. silnice 3 16737
Celkem KN 626 3310659
Par. KMD 626 3310659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 61
LV 82
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2013
S-SK GS 1:2880 1837 05.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.