k.ú.: 668508 - Koloděje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 518 2106854
zahrada 381 278047
ovoc. sad 31 79163
travní p. 52 153311
lesní poz 37 546299
vodní pl. nádrž umělá 1 2001
vodní pl. rybník 1 29262
vodní pl. tok přirozený 45 35341
zast. pl. společný dvůr 6 304
zast. pl. 664 134143
ostat.pl. jiná plocha 178 116014
ostat.pl. manipulační pl. 48 34414
ostat.pl. neplodná půda 23 13693
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 691
ostat.pl. ostat.komunikace 166 103997
ostat.pl. pohřeb. 1 3488
ostat.pl. silnice 73 67906
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22363
ostat.pl. zeleň 28 29276
Celkem KN 2258 3756567
Par. DKM 2258 3756567
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 220
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 301
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
Celkem BUD 655
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 7
obč.z. dílna 1
Celkem JED 44
LV 833
spoluvlastník 1211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2012
THM-G 1:1000 15.05.1982 20.06.2012
S-SK GS 1:2880 1841 20.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.