k.ú.: 668583 - Zichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553816 - Koloveč NUTS5 CZ0321553816
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 382531
zahrada 79 90110
ovoc. sad 4 12010
travní p. 113 455412
lesní poz ostat.komunikace 1 9750
lesní poz 50 3233376
vodní pl. nádrž umělá 2 2082
vodní pl. tok přirozený 5 14362
vodní pl. zamokřená pl. 1 530
zast. pl. zbořeniště 1 639
zast. pl. 56 26123
ostat.pl. jiná plocha 17 10451
ostat.pl. manipulační pl. 1 302
ostat.pl. neplodná půda 23 17897
ostat.pl. ostat.komunikace 48 71296
ostat.pl. silnice 10 23698
ostat.pl. zeleň 8 4004
Celkem KN 459 4354573
Par. DKM 459 4354573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 53
LV 101
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.11.2017 1:1000 23.11.2017 *)
DKM 1:1000 15.08.2007
ZMVM 1:2000 01.05.1988 15.08.2007
S-SK GS 1837 15.08.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.