k.ú.: 668613 - Kolšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536733 - Kolšov NUTS5 CZ0715536733
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 1221307
zahrada 233 123555
ovoc. sad 5 9399
travní p. 114 233879
lesní poz 77 1926665
vodní pl. tok přirozený 21 2007
vodní pl. tok umělý 10 1059
zast. pl. společný dvůr 1 157
zast. pl. zbořeniště 1 491
zast. pl. 337 75639
ostat.pl. jiná plocha 56 32683
ostat.pl. manipulační pl. 7 5951
ostat.pl. neplodná půda 42 23474
ostat.pl. ostat.komunikace 82 51163
ostat.pl. pohřeb. 1 3137
ostat.pl. silnice 15 49141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2931
ostat.pl. zeleň 1 303
Celkem KN 1296 3762941
Par. KMD 1296 3762941
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 227
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 326
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 327
spoluvlastník 460

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1881 14.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.