k.ú.: 668621 - Komárno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588598 - Komárno NUTS5 CZ0721588598
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 512 1224799
zahrada 207 147245
ovoc. sad 5 12587
travní p. 146 201461
lesní poz 16 56209
vodní pl. tok přirozený 152 64772
vodní pl. tok umělý 18 2224
vodní pl. zamokřená pl. 16 6307
zast. pl. 150 54564
ostat.pl. dráha 4 13387
ostat.pl. jiná plocha 76 14005
ostat.pl. manipulační pl. 8 21171
ostat.pl. neplodná půda 49 24688
ostat.pl. ostat.komunikace 136 60828
ostat.pl. pohřeb. 2 1666
ostat.pl. silnice 175 60982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 10278
ostat.pl. zeleň 5 5152
Celkem KN 1689 1982325
Par. DKM 500 250958
Par. KMD 1189 1731367
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 146
LV 208
spoluvlastník 290

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2021
DKM 1:1000 05.05.2020
KMD 1:1000 12.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.10.2009 ,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 08:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.