k.ú.: 669211 - Kopanina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 1379675
zahrada 56 54076
ovoc. sad 6 6930
travní p. 176 3770243
lesní poz les(ne hospodář) 28 1970868
lesní poz 16 911980
vodní pl. nádrž umělá 5 393352
vodní pl. tok umělý 3 8684
vodní pl. zamokřená pl. 3 7983
zast. pl. zbořeniště 1 220
zast. pl. 77 35973
ostat.pl. jiná plocha 58 163371
ostat.pl. manipulační pl. 21 26175
ostat.pl. neplodná půda 46 80647
ostat.pl. ostat.komunikace 75 170185
ostat.pl. pohřeb. 1 1309
ostat.pl. silnice 1 42958
Celkem KN 595 9024629
Par. DKM 595 9024629
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 23
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 75
LV 52
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2016
THM-V 1:2000 01.01.1973 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.