k.ú.: 669229 - Mlýnek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554707 - Nový Kostel NUTS5 CZ0411554707
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 2790066
travní p. 38 962420
lesní poz 13 40863
vodní pl. rybník 1 9620
vodní pl. tok přirozený 2 4231
vodní pl. tok umělý 5 24790
vodní pl. zamokřená pl. 6 16754
zast. pl. společný dvůr 1 1319
zast. pl. zbořeniště 5 5595
zast. pl. 14 13054
ostat.pl. jiná plocha 20 38102
ostat.pl. neplodná půda 10 30362
ostat.pl. ostat.komunikace 21 50253
ostat.pl. silnice 2 18425
Celkem KN 171 4005854
Par. DKM 171 4005854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 14
LV 24
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.11.2005 1:1000 02.02.2006 *) celé k.ú.
THM-V 1:2000 01.04.1961 02.02.2006
S-SK GS 1:2880 1842 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.