k.ú.: 669598 - Koroužné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595861 - Koroužné NUTS5 CZ0635595861
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 79556
zahrada 130 76416
ovoc. sad 4 13331
travní p. 263 827924
lesní poz les s budovou 5 219
lesní poz 242 1706452
vodní pl. nádrž umělá 1 1467
vodní pl. rybník 2 1006
vodní pl. tok přirozený 6 93444
vodní pl. tok umělý 2 1293
zast. pl. společný dvůr 2 88
zast. pl. zbořeniště 4 776
zast. pl. 129 33734
ostat.pl. jiná plocha 74 56003
ostat.pl. manipulační pl. 16 11410
ostat.pl. neplodná půda 107 106852
ostat.pl. ostat.komunikace 85 44923
ostat.pl. silnice 36 28295
ostat.pl. zeleň 7 10620
Celkem KN 1154 3093809
Par. KMD 1154 3093809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 129
LV 147
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.