k.ú.: 669831 - Kosice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570176 - Kosice NUTS5 CZ0521570176
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52052 - Chlumec nad Cidlinou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1062 6423754
zahrada 165 101193
ovoc. sad 2 11118
travní p. 247 575980
lesní poz 5 4158
vodní pl. nádrž přírodní 4 2345
vodní pl. nádrž umělá 11 62970
vodní pl. rybník 43 42274
vodní pl. tok přirozený 216 134786
zast. pl. společný dvůr 8 8109
zast. pl. zbořeniště 8 7901
zast. pl. 223 132849
ostat.pl. jiná plocha 62 49449
ostat.pl. manipulační pl. 52 35859
ostat.pl. neplodná půda 4 3949
ostat.pl. ostat.komunikace 144 113364
ostat.pl. pohřeb. 2 3683
ostat.pl. silnice 3 74263
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2029
ostat.pl. zeleň 25 36766
Celkem KN 2288 7826799
Par. DKM 2288 7826799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 411
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2008
DKM 1:1000 19.12.2008
DKM 1:1000 19.12.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1981 19.12.2008
THM-V 1:2000 01.04.1961 19.12.2008
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.