k.ú.: 670081 - Poněšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544485 - Hluboká nad Vltavou NUTS5 CZ0311544485
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31022 - Hluboká nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 521948
zahrada 55 47628
travní p. 71 583795
lesní poz 72 4767589
vodní pl. nádrž přírodní 5 22584
vodní pl. nádrž umělá 1 452
vodní pl. rybník 1 291
vodní pl. tok přirozený 4 49523
vodní pl. tok umělý 1 90
zast. pl. zbořeniště 3 996
zast. pl. 65 21746
ostat.pl. jiná plocha 10 60080
ostat.pl. manipulační pl. 11 7178
ostat.pl. neplodná půda 62 108273
ostat.pl. ostat.komunikace 48 72905
ostat.pl. silnice 14 39849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8726
ostat.pl. zeleň 4 57
Celkem KN 459 6313710
Par. DKM 459 6313710
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 62
LV 66
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.10.2017
DKM 1:1000 09.12.2014
ZMVM 1:2000 16.09.1989 19.10.2017
S-SK GS 1:2880 1870 16.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 17.05.2022 00:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.