k.ú.: 670120 - Kostelec u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587401 - Kostelec NUTS5 CZ0632587401
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 2911448
zahrada 228 119175
travní p. 177 959174
lesní poz les s budovou 8 329
lesní poz ostat.komunikace 2 1590
lesní poz 123 3573698
vodní pl. rybník 19 263651
vodní pl. tok přirozený 12 75437
vodní pl. zamokřená pl. 1 1700
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 374 143280
ostat.pl. dráha 6 49524
ostat.pl. jiná plocha 196 201186
ostat.pl. manipulační pl. 16 95143
ostat.pl. neplodná půda 38 74110
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3372
ostat.pl. ostat.komunikace 95 176215
ostat.pl. pohřeb. 1 1413
ostat.pl. silnice 14 93040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 20181
ostat.pl. zeleň 62 132681
Celkem KN 1516 8896379
Par. DKM 1516 8896379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 10
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 161
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 163
LV 527
spoluvlastník 816

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.11.2011
DKM 1:1000 04.10.2010
S-SK ŠS 15.11.2011 1:2880 1835 15.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 18.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.