k.ú.: 670197 - Kostelec nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576361 - Kostelec nad Orlicí NUTS5 CZ0524576361
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1085 5042226
zahrada 1561 838731
ovoc. sad 8 28880
travní p. 1217 2369268
lesní poz les s budovou 5 160
lesní poz les(ne hospodář) 1 13069
lesní poz ostat.komunikace 2 627
lesní poz 235 9415567
vodní pl. nádrž přírodní 2 1651
vodní pl. nádrž umělá 3 1704
vodní pl. rybník 12 39674
vodní pl. tok přirozený 308 333661
vodní pl. tok umělý 43 15187
vodní pl. zamokřená pl. 20 20497
zast. pl. společný dvůr 47 15992
zast. pl. zbořeniště 13 4622
zast. pl. 2461 609506
ostat.pl. dráha 20 103306
ostat.pl. jiná plocha 390 173945
ostat.pl. manipulační pl. 188 208109
ostat.pl. neplodná půda 22 19990
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 270
ostat.pl. ostat.komunikace 883 706167
ostat.pl. pohřeb. 2 7870
ostat.pl. silnice 70 240020
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 73477
ostat.pl. zeleň 221 236699
Celkem KN 8850 20520875
Par. DKM 8850 20520875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 71
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 99
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1202
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 9
č.e. obč.vyb. 5
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 478
bez čp/če jiná st. 245
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 43
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 50
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2413
byt.z. byt 920
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 11
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 62
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 59
Celkem JED 1058
LV 3196
spoluvlastník 5947

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.02.2004 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.10.1987 23.02.2004 část 1:1000
THM-V 1:1000 01.04.1961 23.02.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 07:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.