k.ú.: 670243 - Vesec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549517 - Kovářov NUTS5 CZ0314549517
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 2937452
zahrada 89 54665
travní p. 181 430233
lesní poz 69 187571
vodní pl. nádrž přírodní 9 3642
vodní pl. nádrž umělá 5 3223
vodní pl. rybník 7 145332
vodní pl. tok přirozený 1 942
vodní pl. tok umělý 16 5812
vodní pl. zamokřená pl. 3 10712
zast. pl. společný dvůr 4 1620
zast. pl. zbořeniště 3 3104
zast. pl. 115 70737
ostat.pl. jiná plocha 45 88742
ostat.pl. manipulační pl. 25 28744
ostat.pl. neplodná půda 154 147047
ostat.pl. ostat.komunikace 115 82691
ostat.pl. silnice 5 24553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1229
ostat.pl. zeleň 1 1289
Celkem KN 1369 4229340
Par. KMD 1369 4229340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 113
LV 183
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 03.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 03:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.