k.ú.: 670316 - Kostelec u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586277 - Kostelec NUTS5 CZ0645586277
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1452 3553443
vinice 240 227277
zahrada 333 185768
ovoc. sad 13 72250
travní p. 67 112899
vodní pl. nádrž umělá 16 89954
vodní pl. tok umělý 45 26110
vodní pl. zamokřená pl. 1 2460
zast. pl. společný dvůr 58 9294
zast. pl. zbořeniště 9 1142
zast. pl. 472 145551
ostat.pl. jiná plocha 103 64850
ostat.pl. manipulační pl. 124 34216
ostat.pl. neplodná půda 93 111258
ostat.pl. ostat.komunikace 273 278673
ostat.pl. pohřeb. 2 11210
ostat.pl. silnice 43 78383
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11961
ostat.pl. zeleň 34 53000
Celkem KN 3387 5069699
Par. DKM 3387 5069699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 318
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 450
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 4
Celkem JED 20
LV 847
spoluvlastník 1179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.02.2018 1:1000 02.03.2018 *)
DKM 1:1000 01.09.2005
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.08.2005 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 17.05.2022 04:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.