k.ú.: 670464 - Krásná Lípa u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 96220
travní p. 30 1258477
lesní poz les(ne hospodář) 67 4359465
lesní poz 15 48256
vodní pl. nádrž umělá 6 8568
vodní pl. rybník 1 7302
vodní pl. tok přirozený 6 8054
zast. pl. zbořeniště 2 324
zast. pl. 3 936
ostat.pl. jiná plocha 8 21652
ostat.pl. manipulační pl. 3 11220
ostat.pl. neplodná půda 35 152381
ostat.pl. ostat.komunikace 39 96468
Celkem KN 220 6069323
Par. KMD 220 6069323
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če tech.vyb 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3
LV 14
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
Ost. 1:5000 01.01.1979 08.03.2010 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 10:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.