k.ú.: 670588 - Kostice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584576 - Kostice NUTS5 CZ0644584576
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1949 9461601
vinice 184 279910
zahrada 650 376451
ovoc. sad 7 9225
travní p. 23 47439
lesní poz 6 24717
vodní pl. nádrž umělá 1 35023
vodní pl. rybník 4 100635
vodní pl. tok přirozený 23 201250
vodní pl. tok umělý 6 8238
vodní pl. zamokřená pl. 1 11200
zast. pl. společný dvůr 5 789
zast. pl. zbořeniště 8 2224
zast. pl. 920 293881
ostat.pl. dráha 3 36720
ostat.pl. dálnice 8 254192
ostat.pl. jiná plocha 365 292417
ostat.pl. manipulační pl. 75 43559
ostat.pl. neplodná půda 13 17044
ostat.pl. ostat.komunikace 356 392225
ostat.pl. pohřeb. 1 5652
ostat.pl. silnice 13 98427
ostat.pl. skládka 10 21437
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21381
ostat.pl. zeleň 68 293857
Celkem KN 4702 12329494
PK 3 9526
Celkem ZE 3 9526
Par. DKM 4694 12313927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 538
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 145
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
Celkem BUD 863
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1425
spoluvlastník 1992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2021
DKM-KPÚ 1:1000 08.10.2020
DKM-KPÚ 1:1000 23.10.2018
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.06.2021 28.02.18241:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.