k.ú.: 670782 - Košetice ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 510891 - Velké Heraltice NUTS5 CZ0805510891
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 70 2512141
zahrada 76 58724
travní p. 53 284502
lesní poz les(ne hospodář) 2 4757
lesní poz 50 663457
vodní pl. nádrž umělá 1 2670
vodní pl. tok přirozený 23 14419
zast. pl. společný dvůr 1 41
zast. pl. zbořeniště 10 9536
zast. pl. 64 28849
ostat.pl. jiná plocha 31 14615
ostat.pl. manipulační pl. 11 19007
ostat.pl. neplodná půda 74 86090
ostat.pl. ostat.komunikace 49 60769
ostat.pl. pohřeb. 1 737
ostat.pl. silnice 3 28516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1373
ostat.pl. zeleň 43 62735
Celkem KN 563 3852938
Par. DKM 334 3275142
Par. KMD 229 577796
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 39
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 63
LV 76
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.03.2016
KMD 1:1000 13.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 10.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 16.05.2022 14:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.