k.ú.: 671096 - Kotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540633 - Kotovice NUTS5 CZ0324540633
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 2829374
zahrada 59 35602
travní p. 22 230097
lesní poz les s budovou 1 65
lesní poz 8 417689
vodní pl. nádrž umělá 6 6400
vodní pl. tok přirozený 8 7779
vodní pl. tok umělý 5 4998
zast. pl. společný dvůr 4 1051
zast. pl. zbořeniště 1 78
zast. pl. 79 42241
ostat.pl. jiná plocha 42 41468
ostat.pl. manipulační pl. 11 14593
ostat.pl. neplodná půda 23 57223
ostat.pl. ostat.komunikace 35 49313
ostat.pl. silnice 16 53374
Celkem KN 369 3791345
EN 1 57071
PK 222 836796
GP 567 2628079
Celkem ZE 790 3521946
Par. DKM 211 118307
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 45
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 78
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 117
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.2015
ZMVM 1:2000 01.10.1987
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2024.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 16.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.