k.ú.: 671665 - Kozlov u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568899 - Kozlov NUTS5 CZ0631568899
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1598868
zahrada 54 54779
travní p. 69 536087
lesní poz 106 918174
vodní pl. nádrž umělá 4 6560
vodní pl. tok přirozený 9 14394
vodní pl. zamokřená pl. 3 1505
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 65 38872
ostat.pl. jiná plocha 26 19979
ostat.pl. manipulační pl. 7 17077
ostat.pl. mez, stráň 2 6501
ostat.pl. neplodná půda 36 37494
ostat.pl. ostat.komunikace 62 107779
ostat.pl. silnice 3 26191
ostat.pl. zeleň 3 3202
Celkem KN 533 3387556
Par. DKM 256 2469386
Par. KMD 277 918170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 65
LV 78
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.07.2021 1:1000 25.08.2021 *) změna katastrální hranice s kú Zdeslavice PM - 24.8.2021
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 30.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 10:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.