k.ú.: 671690 - Kozlov u České Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580031 - Česká Třebová NUTS5 CZ0534580031
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 55778
orná půda 44 440636
zahrada 98 88512
travní p. 156 1118893
lesní poz 110 1168459
vodní pl. nádrž umělá 1 477
zast. pl. společný dvůr 1 388
zast. pl. zbořeniště 1 83
zast. pl. 108 21216
ostat.pl. jiná plocha 30 26745
ostat.pl. ostat.komunikace 59 69309
ostat.pl. pohřeb. 1 743
ostat.pl. silnice 3 40318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 547
Celkem KN 614 3032104
Par. DKM 614 3032104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 107
LV 146
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1998
ZMVM 1:1000 31.12.1989 01.11.1998
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 18:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.