k.ú.: 671711 - Kozlov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587427 - Kozlov NUTS5 CZ0632587427
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 972 4811456
zahrada 260 94783
travní p. 636 762743
lesní poz les s budovou 1 64
lesní poz 203 2390325
vodní pl. rybník 33 88994
vodní pl. tok přirozený 61 11129
vodní pl. tok umělý 83 18636
zast. pl. zbořeniště 1 299
zast. pl. 294 119613
ostat.pl. dálnice 7 142438
ostat.pl. jiná plocha 116 65225
ostat.pl. manipulační pl. 25 14529
ostat.pl. neplodná půda 176 57787
ostat.pl. ostat.komunikace 207 151901
ostat.pl. silnice 27 143913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9084
ostat.pl. zeleň 5 7677
Celkem KN 3111 8890596
Par. KMD 3111 8890596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 265
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 352
spoluvlastník 539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 11:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.