k.ú.: 671720 - Rytířsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587249 - Jamné NUTS5 CZ0632587249
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61052 - Polná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 179537
zahrada 19 10900
ovoc. sad 1 6533
travní p. 43 99249
lesní poz ostat.komunikace 5 15625
lesní poz 49 3791360
vodní pl. nádrž umělá 1 347
vodní pl. rybník 3 10901
vodní pl. tok přirozený 1 163
zast. pl. 17 6543
ostat.pl. dálnice 4 85925
ostat.pl. jiná plocha 9 12122
ostat.pl. neplodná půda 6 17773
ostat.pl. ostat.komunikace 32 32096
ostat.pl. silnice 24 46215
Celkem KN 243 4315289
Par. KMD 243 4315289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 17
LV 39
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 10:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.