k.ú.: 672033 - Kozov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 500861 - Bouzov NUTS5 CZ0712500861
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 193619
zahrada 104 65448
ovoc. sad 120 694419
travní p. 119 325485
lesní poz 70 144651
vodní pl. nádrž umělá 1 439
vodní pl. tok přirozený 22 32639
zast. pl. 60 19475
ostat.pl. jiná plocha 50 28050
ostat.pl. manipulační pl. 4 3817
ostat.pl. neplodná půda 29 21207
ostat.pl. ostat.komunikace 5 1401
ostat.pl. silnice 72 92921
Celkem KN 711 1623571
Par. KMD 711 1623571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 93
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1834 31.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.