k.ú.: 672050 - Kožichovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 545309 - Kožichovice NUTS5 CZ0634545309
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1197 5997964
zahrada 166 103873
travní p. 353 919240
lesní poz les s budovou 23 796
lesní poz 493 2364725
vodní pl. nádrž umělá 16 89563
vodní pl. tok přirozený 31 90108
vodní pl. tok umělý 32 11865
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 16
zast. pl. zbořeniště 1 195
zast. pl. 394 244818
ostat.pl. dráha 6 77725
ostat.pl. jiná plocha 173 289107
ostat.pl. manipulační pl. 19 75254
ostat.pl. neplodná půda 144 114551
ostat.pl. ostat.komunikace 327 141736
ostat.pl. pohřeb. 5 4130
ostat.pl. silnice 20 109285
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2916
ostat.pl. zeleň 5 1764
Celkem KN 3407 10639631
Par. KMD 3407 10639631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 150
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 60
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 404
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 415
spoluvlastník 551

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2017
KM-D 1:2000 16.06.2002 19.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 20:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.