k.ú.: 672246 - Dolina u Krajkové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 253281
zahrada 26 13808
travní p. 44 783509
lesní poz les(ne hospodář) 43 1794096
lesní poz 5 84220
vodní pl. nádrž umělá 3 9437
vodní pl. rybník 1 23866
vodní pl. tok přirozený 8 41931
vodní pl. tok umělý 2 2120
vodní pl. zamokřená pl. 2 7806
zast. pl. zbořeniště 6 1323
zast. pl. 50 30494
ostat.pl. dráha 3 24775
ostat.pl. jiná plocha 18 3379
ostat.pl. manipulační pl. 28 290713
ostat.pl. neplodná půda 17 62623
ostat.pl. ostat.komunikace 16 27518
ostat.pl. silnice 15 31988
Celkem KN 292 3486887
Par. DKM 225 1726934
Par. KMD 67 1759953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 50
LV 32
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2013
DKM-KPÚ 1:1000 19.04.2012
KM-D 1:2000 04.04.2002 22.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 04.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 10:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.