k.ú.: 672297 - Libnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560456 - Krajková NUTS5 CZ0413560456
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 251106
zahrada 41 21476
travní p. 38 1640263
lesní poz les(ne hospodář) 32 1513486
lesní poz 2 44585
vodní pl. nádrž umělá 4 3670
vodní pl. rybník 1 3646
vodní pl. tok umělý 3 3398
vodní pl. zamokřená pl. 3 31962
zast. pl. zbořeniště 1 127
zast. pl. 46 9727
ostat.pl. jiná plocha 13 49500
ostat.pl. manipulační pl. 6 31757
ostat.pl. neplodná půda 44 109886
ostat.pl. ostat.komunikace 30 41932
ostat.pl. silnice 5 46631
ostat.pl. zeleň 1 269
Celkem KN 274 3803421
Par. DKM 249 2649828
Par. KMD 25 1153593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 43
LV 43
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2013
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2012
KM-D 1:2000 04.04.2002 09.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 04.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 28.05.2022 07:16

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.