k.ú.: 672475 - Horní Lhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590941 - Kralice nad Oslavou NUTS5 CZ0634590941
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 29052
orná půda 94 1414155
zahrada 49 59065
travní p. 37 163525
lesní poz ostat.komunikace 1 1059
lesní poz 163 1099982
vodní pl. nádrž umělá 2 31781
vodní pl. tok přirozený 15 17707
zast. pl. 80 43197
ostat.pl. jiná plocha 35 39667
ostat.pl. manipulační pl. 4 4393
ostat.pl. mez, stráň 1 773
ostat.pl. neplodná půda 10 21119
ostat.pl. ostat.komunikace 34 106679
ostat.pl. silnice 4 8783
ostat.pl. zeleň 6 40946
Celkem KN 537 3081883
Par. DKM 537 3081883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 79
LV 86
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.02.2019 intravilán
DKM-KPÚ 25.10.2010 1:1000 25.10.2010 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 28.02.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 16.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.