k.ú.: 672483 - Kralice nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590941 - Kralice nad Oslavou NUTS5 CZ0634590941
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 35 14483
orná půda plantáž dřevin 2 4863
orná půda 1277 6019960
zahrada mez, stráň 12 9390
zahrada 243 205340
ovoc. sad mez, stráň 2 2469
ovoc. sad 8 50746
travní p. mez, stráň 33 39975
travní p. 308 576361
lesní poz mez, stráň 1 735
lesní poz 154 2495930
vodní pl. nádrž přírodní 2 1105
vodní pl. nádrž umělá 5 17215
vodní pl. rybník 4 44054
vodní pl. tok přirozený 10 35928
vodní pl. tok umělý 114 28167
vodní pl. zamokřená pl. 2 6867
zast. pl. zbořeniště 7 1264
zast. pl. 447 225559
ostat.pl. dráha 9 116771
ostat.pl. jiná plocha 123 60708
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 60
ostat.pl. manipulační pl. 35 18095
ostat.pl. mez, stráň 106 57785
ostat.pl. neplodná půda 36 25703
ostat.pl. ostat.komunikace 299 195054
ostat.pl. plantáž dřevin 1 471
ostat.pl. pohřeb. 3 2239
ostat.pl. silnice 31 120918
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16193
ostat.pl. zeleň 10 1908
Celkem KN 3328 10396316
Par. KMD 3328 10396316
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 297
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 432
byt.z. byt 8
obč.z. byt 10
Celkem JED 18
LV 656
spoluvlastník 976

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1825 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 19:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.