k.ú.: 672505 - Králíky u Nového Bydžova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570192 - Králíky NUTS5 CZ0521570192
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 3 41526
orná půda plantáž dřevin 2 3845
orná půda 281 1770668
zahrada 145 106216
travní p. 292 1234000
lesní poz 12 1419743
vodní pl. nádrž umělá 2 4529
vodní pl. rybník 1 34439
vodní pl. tok přirozený 70 34741
vodní pl. tok umělý 29 12639
zast. pl. společný dvůr 3 82
zast. pl. zbořeniště 1 199
zast. pl. 178 73474
ostat.pl. foto. elektrárna 1 670
ostat.pl. jiná plocha 59 49599
ostat.pl. manipulační pl. 50 61644
ostat.pl. neplodná půda 1 4074
ostat.pl. ostat.komunikace 119 97103
ostat.pl. silnice 8 26946
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 928
ostat.pl. zeleň 1 501
Celkem KN 1259 4977566
Par. KMD 1259 4977566
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 147
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 298
spoluvlastník 620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 18.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.