k.ú.: 672556 - Králíky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580481 - Králíky NUTS5 CZ0534580481
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2740284
zahrada 929 511406
travní p. 543 4403968
lesní poz les(ne hospodář) 1 2394
lesní poz ostat.komunikace 1 1272
lesní poz 44 1046926
vodní pl. nádrž umělá 7 68077
vodní pl. rybník 10 13849
vodní pl. tok přirozený 46 85479
vodní pl. tok umělý 12 26824
zast. pl. společný dvůr 9 1910
zast. pl. zbořeniště 8 2864
zast. pl. 1470 361764
ostat.pl. dráha 6 83995
ostat.pl. jiná plocha 278 117780
ostat.pl. manipulační pl. 89 165253
ostat.pl. neplodná půda 4 15996
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 594
ostat.pl. ostat.komunikace 332 419128
ostat.pl. pohřeb. 1 10847
ostat.pl. silnice 49 109955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 65697
ostat.pl. zeleň 120 414456
Celkem KN 4165 10670718
Par. DKM 4165 10670718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 200
č.p. byt.dům 66
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 34
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 489
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 339
bez čp/če jiná st. 136
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 28
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1440
byt.z. byt 427
byt.z. garáž 33
byt.z. j.nebyt 9
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 97
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 569
LV 1736
spoluvlastník 2788

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.11.2009 1:1000 23.12.2009 *)
DKM 1:1000 16.11.2006
DKM-KPÚ 01.03.2004 1:1000 10.06.2004 *) část I.
FÚO 1:2000 31.12.1979 10.06.2004
THM-V 1:1000 31.12.1979 16.11.2006
FÚO 1:2000 31.12.1979 23.12.2009
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1979


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.