k.ú.: 672921 - Kralupy u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563200 - Málkov NUTS5 CZ0422563200
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 928185
travní p. mez, stráň 5 2318
travní p. 2 16491
lesní poz les(ne hospodář) 12 47339
lesní poz ostat.komunikace 2 4652
lesní poz 31 116655
vodní pl. nádrž umělá 5 39742
vodní pl. tok umělý 20 24462
ostat.pl. dráha 4 27068
ostat.pl. jiná plocha 110 5641823
ostat.pl. manipulační pl. 7 9244
ostat.pl. neplodná půda 1 2570
ostat.pl. ostat.komunikace 23 48125
ostat.pl. zeleň 17 119088
Celkem KN 257 7027762
Par. DKM 257 7027762
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 9
spoluvlastník 17

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2002
THM-V 1:2000 31.12.1969 23.07.2002
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.