k.ú.: 673242 - Kraskov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 916206
zahrada 152 89024
ovoc. sad 2 6444
travní p. 458 1009225
lesní poz les s budovou 36 1544
lesní poz les(ne hospodář) 1 131
lesní poz 59 2766227
vodní pl. nádrž umělá 2 2406
vodní pl. rybník 3 90091
vodní pl. tok přirozený 3 5722
zast. pl. společný dvůr 2 71
zast. pl. 298 64838
ostat.pl. jiná plocha 46 19727
ostat.pl. manipulační pl. 29 18488
ostat.pl. neplodná půda 91 41950
ostat.pl. ostat.komunikace 101 91740
ostat.pl. silnice 17 40416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 12559
Celkem KN 1590 5176809
Par. KMD 1590 5176809
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.e. rod.rekr 132
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 311
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 339
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.