k.ú.: 673293 - Kraslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560472 - Kraslice NUTS5 CZ0413560472
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 87779
zahrada 1215 512335
travní p. 652 2709994
lesní poz les(ne hospodář) 203 4357347
lesní poz 242 2722065
vodní pl. nádrž umělá 4 1025
vodní pl. rybník 1 2665
vodní pl. tok přirozený 117 134076
vodní pl. zamokřená pl. 34 154865
zast. pl. společný dvůr 9 6425
zast. pl. zbořeniště 10 1469
zast. pl. 2346 439833
ostat.pl. dráha 10 153975
ostat.pl. jiná plocha 666 415776
ostat.pl. manipulační pl. 133 156319
ostat.pl. neplodná půda 315 245944
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 4495
ostat.pl. ostat.komunikace 788 492120
ostat.pl. pohřeb. 1 28889
ostat.pl. silnice 51 169146
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 74785
ostat.pl. zeleň 197 146092
Celkem KN 7051 13017419
Par. DKM 5513 3185379
Par. KMD 1538 9832040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 97
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 48
č.p. rod.dům 928
č.p. tech.vyb 10
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 81
č.p. výroba 30
č.e. garáž 59
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 785
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 22
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 47
bez čp/če výroba 32
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 2312
byt.z. byt 1471
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 24
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 12
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1519
LV 3064
spoluvlastník 4712

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2016
KMD 1:1000 26.10.2016
THM-V 1:1000 01.01.1974 26.10.2016
S-SK GS 1:2880 1842 26.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 16.05.2022 14:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.