k.ú.: 673471 - Kojkovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568929 - Krásná Hora NUTS5 CZ0631568929
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 622512
zahrada 14 14700
travní p. 44 296958
lesní poz 33 252163
vodní pl. nádrž umělá 1 1007
vodní pl. rybník 2 2203
vodní pl. zamokřená pl. 1 217
zast. pl. 15 9428
ostat.pl. jiná plocha 7 5222
ostat.pl. manipulační pl. 1 605
ostat.pl. neplodná půda 7 14228
ostat.pl. ostat.komunikace 20 23511
ostat.pl. silnice 5 2981
Celkem KN 186 1245735
Par. KMD 186 1245735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 14
LV 26
spoluvlastník 35

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2015
KM-D 1:2000 22.10.1999 27.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 22.10.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 09:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.