k.ú.: 673617 - Krásná Lípa - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562611 - Krásná Lípa NUTS5 CZ0421562611
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 2896261
zahrada 876 509889
ovoc. sad 1 2803
travní p. 1031 3463985
lesní poz 197 1344306
vodní pl. nádrž umělá 50 59124
vodní pl. rybník 16 73032
vodní pl. tok přirozený 56 15332
vodní pl. tok umělý 6 7364
vodní pl. zamokřená pl. 14 22252
zast. pl. společný dvůr 5 5691
zast. pl. zbořeniště 173 41384
zast. pl. 1160 347311
ostat.pl. dráha 13 142296
ostat.pl. jiná plocha 289 186629
ostat.pl. manipulační pl. 45 67513
ostat.pl. neplodná půda 233 210124
ostat.pl. ost.dopravní pl. 14 8069
ostat.pl. ostat.komunikace 464 354766
ostat.pl. pohřeb. 2 14486
ostat.pl. silnice 47 98096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 38781
ostat.pl. zeleň 94 196845
Celkem KN 4953 10106339
Par. DKM 4953 10106339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 65
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 26
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 635
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 10
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 126
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 1151
byt.z. byt 42
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 49
Celkem JED 93
LV 1144
spoluvlastník 1452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2009
FÚO 1:2000 01.01.1971 18.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1971 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 22.05.2022 21:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.