k.ú.: 673731 - Český Chloumek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555681 - Útvina NUTS5 CZ0412555681
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 24 19860
travní p. 63 1081344
lesní poz les(ne hospodář) 21 3955000
lesní poz 7 4687317
vodní pl. nádrž umělá 3 3165
vodní pl. rybník 1 57737
zast. pl. zbořeniště 6 3611
zast. pl. 15 4590
ostat.pl. jiná plocha 17 9709
ostat.pl. neplodná půda 27 81711
ostat.pl. ostat.komunikace 21 77529
ostat.pl. silnice 2 51767
Celkem KN 207 10033340
Par. DKM 207 10033340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 15
LV 36
spoluvlastník 41

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2002
ZMVM 1:5000 01.07.1985 26.11.2002
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.